ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
២២ កញ្ញា ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ និងប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញ ជួបពិភាក្សាជាមួយលោក ហ្វាង ហ្សៀង
២១ កញ្ញា ២០១៦ ចំនួនរោងចក្រចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមករា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
២១ កញ្ញា ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ ព្រមទាំងប្រតិភូ អញ្ជើញធើ្វទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន
២០ កញ្ញា ២០១៦ តារាងតម្លៃបរិមាណផលិតផលឧស្សាហកម្មសរុបក្នុងខែមករា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
១៦ កញ្ញា ២០១៦ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ ស្ដីពីពិធីការការទូត និងពិធីការអាស៊ាន ជូនដល់មន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2016
All Rights Reserved.