ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
០៣ កក្កដា ២០១៨ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសែនព្រេន សាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ នៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា
២៤ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា (ខ្មែរ)
២៤ មិថុនា ២០១៨ ប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
២៤ មិថុនា ២០១៨ ពាក្យសុំសម្រាប់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
២២ មិថុនា ២០១៨ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (MIH-SIPO) (អង់គ្លេស)
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2018
All Rights Reserved.